We Care, Day Care!

de beste zorg die uw kind verdient.

Gezondheid- en veiligheidbeleid

Kinderopvangorganisaties in Nederland dienen zich aan de Wet Innovatie en kwaliteit Kinderopvang (Wet IKK) te houden. Hierin zijn de kwaliteitseisen voor de kinderopvang vastgelegd. Een van deze kwaliteitseisen is dat de kinderopvang een beleid veiligheid en gezondheid dient te hebben. Deze heeft tot doel het fysiek veilig en gezond opvangen van kinderen te waarborgen.

Binnen het beleid veiligheid en gezondheid heeft Kinderdagverblijf Quality First, We Care, Day Care! vastgelegd hoe er wordt gewerkt aan het aanbieden van een veilige en gezonde kinderopvang.

Essentieel voor een veilige opvang is natuurlijk dat de kinderen kunnen verblijven in een veilig ingerichte en onderhouden accommodatie, zowel in de verblijfruimten binnen als op onze eigen buitenspeelruimte.

Waar gewerkt wordt met kinderen zijn er altijd risico’s. Kinderen zijn in allerlei opzichten nog in ontwikkeling en kunnen situaties nog niet altijd goed inschatten of overzien. Maar door ons daar goed van bewust te zijn, daar waar mogelijk rekening mee te houden en preventieve maatregelen te nemen, kunnen we die risico’s wel zo veel mogelijk beperken. Dat is een verantwoordelijkheid die wij graag zo goed mogelijk nemen.

In ons gezondheid-en veiligheid beleid hebben wij een analyse gemaakt van alle grote en kleine risico’s die op een opvang bestaan. Hieruit vloeien ook alle werkinstructies voort voor de Pedagogisch Medewerkers. Denkt u hierbij aan :

  • Hygiëne protocollen
  • Slaapprotocollen
  • Ventilatie protocollen
  • Meldcode kindermishandeling
  • Ziekteprotocollen
Icon-transparent

Bent u benieuwd geworden?

Kom vrijblijvend een rondleiding volgen of schrijf uw kindje in.

Scroll naar boven