We Care, Day Care!

de beste zorg die uw kind verdient.

Indeling opvang

In de kinderopvang wordt gewerkt met verticale en horizontale groepen. Iedere kinderopvangorganisatie maakt hier zelf een keuze in.

Bij verticale opvang zitten kinderen van 0 – 4 gemixt in 1 groep, bij horizontale opvang zijn de groepen op leeftijd ingedeeld..

Elke vorm heeft zijn eigen voor- en nadelen. Wij werken we met 3 horizontale groepen omdat wij toch vinden dat het veel beter is voor de ontwikkeling van de kinderen. Tevens blijkt uit de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang 2018 dat horizontale opvang voor  baby’s en peuters echt beter werkt.

Wij hebben voor u de voor- en nadelen op een rijtje gezet.

Voordelen Verticale groep Voordelen Horizontale groep
Lijkt op thuissituatie Meer leeftijdsgenoten
Kinderen leren rekening houden met andere leeftijdsgroepen Kinderen zijn vaak even ver in hun ontwikkeling
Jongere kinderen leren van de oudere Pedogogisch medewerkers kunnen zich specialiseren op bepaalde leeftijd van de kinderen
Ontwikkelingsachterstand wordt vaak eerder opgemerkt
Activiteiten zijn beter aan te passen aan de leeftijd
Nadelen Verticale groep Nadelen Horizontale groep
Vraagt meer creativiteit en flexibiliteit van pedagogisch medewerkers Wennen aan nieuwe groep bij wisseling op bepaalde leeftijden
Zitten niet altijd leeftijdsgenootjes in de groep Wennen aan nieuwe kinderen bij wisseling op bepaalde leeftijden
Lastiger om leeftijdsgerichte activiteiten aan te bieden
Het afstemmen van de grote verschillen in dagritmes kan problemen opleveren.
Oudere en jongere kinderen in de groep kunnen elkaar in de weg zitten door verschil in gedrag en activiteiten
Het waarborgen van de veiligheid voor de jongere kinderen kan beperkingen opleveren voor de oudere kinderen

Onze leeftijdsgerichte gespecialiseerde groepen:

Babygroep
Dreumesgroep
Peutergroep

Icon-transparent

Bent u benieuwd geworden?

Kom vrijblijvend een rondleiding volgen of schrijf uw kindje in.

Scroll naar boven