We Care, Day Care!

de beste zorg die uw kind verdient.

Over ons

We Care, Day Care! is in 2010 opgericht door twee ouders. Wij hadden beide lange tijd met jongeren gewerkt en ontdekten zo dat de eerste 12 jaar essentieel zijn in de ontwikkeling van een kind.

Toen wij in 2008 zelf ouder werden en op zoek gingen naar een kinderdagverblijf voor onze dochter, merkten we dat het niet helemaal was wat wij verwachtten van een kinderdagverblijf. Dus besloten we een nieuwe uitdaging aan te gaan en Quality First, We Care, Day Care! op te richten.

We bekeken de opvang vanuit de ogen van een ouder en niet vanuit een ondernemer. Wat hadden wij als ouders nodig? Ruime openingstijden, ontwikkelingsgerichte dagindeling, multiculturele insteek, warme, biologisch vegetarische lunch, lekker elke dag buitenspelen, zelfstandigheid en eigenheid stimuleren van de kinderen en servicegericht naar de ouders zijn.
Al deze punten vindt u dan ook terug in onze opvang.

Personeel

Quality First, We Care, Day Care! hanteert een streng sollicitatieprocedure voor onze medewerkers. Zij brengen immers de visie in de praktijk en zijn dan ook volledig op één lijn met onze uitgangspunten, waarden en normen.

De pedagogische medewerkers dragen zorg voor de voorwaarden waaronder een kind zich kan ontwikkelen, door structuur, veiligheid en vertrouwen te bieden. De pedagogische medewerkers hebben allen minimaal hun PW-3 diploma in bezit. Zij hebben oog voor verschillende ontwikkelingsgebieden en fasen van de kinderen. Zij stimuleren de kinderen met nieuw spelmateriaal, activiteiten en uitdagingen.

Stagiaires

Tevens werken wij met stagiaires van o.a. de opleiding PW (Pedagogisch Werker) en Helpende welzijn. Onze voorkeur gaat uit naar stagiaires die het hele jaar door stage lopen. Hierdoor is er een minimale verschuiving van verschillende gezichten. De stagiaires hebben een vaste groep waar ze stage lopen.

Het kan voorkomen dat er snuffelstagiaires aanwezig zijn. Deze stagiaires zijn er dan voor een korte periode om te kijken of de kinderopvang iets voor hen is. Snuffelstagiaires hebben geen enkele verantwoordelijkheid. De stagiaires van de opleiding PW zullen wel eigen taken hebben onder begeleiding.

Leidinggevenden

Bij We Care, Day Care! Is leidinggevende  verantwoordelijk  voor het aansturen en begeleiden van de dagelijkse gang van zaken. De leidinggevende draagt onder meer zorg voor een kwalitatief en kwantitatief goede personeelsbezetting en is regelmatig op de groepen aanwezig om het pedagogisch handelen van de Pedagogisch medewerkers te begeleiden en aan te sturen. Zij maken hiervoor gebruik van de groepsvergaderingen, individuele gesprekken en functioneringsgesprekken. De leidinggevende is tevens bevoegd om op de groep te staan, echter is ons streven om dit zo min mogelijk te doen.

Vaste gezichten

Jonge kinderen die in de groepsopvang komen, zullen allereerst moeten wennen aan de nieuwe omgeving met andere vaste verzorgers, andere geluiden en bijvoorbeeld een andere lichtinval dan thuis. Naast het feit dat zij ineens andere ‘verzorgers’ hebben, hebben zijn ook een hoop andere kinderen om hen heen.

Op de KDV leert de baby dat de medewerkers goed voor hem/haar zorgen als de ouders er niet zijn daarbij wordt de functie van hechtingsfiguur overgenomen door de pedagogische medewerker. Pas later ontwikkelen kinderen het vermogen om een voorstelling te maken van iets dat afwezig is.

Goede communicatie tussen de pedagogisch medewerker en het kind is dus essentieel voor het opbouwen van een vertrouwensband.

Voor het opbouwen van de vertrouwensband is het van belang dat het kind zich kan hechten aan een aantal vaste pedagogisch medewerkers.

Elke groep heeft maximaal vier vaste pedagogisch medewerkers. De babygroep heeft twee vaste leidsters, wij zorgen ervoor dat de baby’s altijd minstens één van hun twee vaste gezichten heeft als hij/zij op de opvang is.

Tijdens de vakanties en ziekte van de medewerkers proberen wij zoveel mogelijk de gaten te vullen met de andere medewerksters. Als het echt niet lukt, zetten wij invalkrachten in. Ook hierin proberen wij zoveel mogelijk vaste invalkrachten te gebruiken zodat de kinderen niet steeds een vreemde voor zich hebben.

Icon-transparent

Bent u benieuwd geworden?

Kom vrijblijvend een rondleiding volgen of schrijf uw kindje in.

Scroll naar boven