We Care, Day Care!

de beste zorg die uw kind verdient.

Samenwerking ouders

Wij zijn een bedrijf dat volop in ontwikkeling is zullen continu bezig zijn met aanpassen, uitbreiden, verbeteren en perfectioneren.  Om dit tot stand te brengen en te behouden is samenwerking essentieel. Wij proberen zo laagdrempelig mogelijk te zijn voor u als ouder, zodat wij de beste opvang voor uw kind kunnen bieden.  Uw kind is immers uw kostbaarste bezit en wij willen dat zo goed mogelijk opvangen, naar ieders tevredenheid.

De input en feedback van u als ouder is zeer gewenst! Hoe meer informatie wij hebben over uw kind en uw wensen, hoe beter wij adequaat kunnen reageren en omgaan met uw kind.  Tijdens het intakegesprek proberen wij zo veel mogelijk te weten te komen over uw kind en uw wensen.

Het contact tussen pedagogische medewerkers en ouders is tweerichtings verkeer, Zij informeren elkaar naar situaties, signalen en adviseren elkaar. Er is dan ook dagelijks contact tussen de ouder en de pedagogisch medewerker van hun kind, dit gebeurt veelal tijdens het halen en brengen maar ook tijdens oudergesprekken die wij minimaal één maal per jaar met de ouders zullen houden. Hierin wordt uitgebreid de tijd genomen om de ontwikkelingen en het welbevinden van hun kind door te nemen. Mocht u behoefte hebben, is het uiteraard te allen tijde mogelijk om een extra gesprek met ons inplannen.

Oudercommissie

Naast de verantwoordelijkheid voor hun kind, hebben ouders ook wettelijke rechten om te mee te praten en mee te beslissen. Zij hebben adviesrecht op alle terreinen, zo ook op het pedagogisch beleid.  Een oudercommissie is dan ook een wettelijke verplichting voor ons als houder. Wij hebben dit vastgelegd in een reglement en zullen de oudercommissie hier niet uitgebreid behandelen.

Ouderparticipatie is voor ons echter van levensbelang omdat wij kwalitatieve opvang voorop stellen. Wij kunnen alleen groeien, verbeteren en perfectioneren door de input en feedback van ouders en bevindingen op de vloer

Minstens vier keer per jaar gaan wij als houders, rond de tafel met de OC om allerlei zaken te bespreken. Zo overleggen wij met de OC een hoop beleidsmatige zaken zoals sluitingsdagen, pedagogisch beleid, prijsveranderingen etc. Daarnaast staat het de OC uiteraard helemaal vrij om te adviseren over het reilen en zeilen op de opvang.

Icon-transparent

Bent u benieuwd geworden?

Kom vrijblijvend een rondleiding volgen of schrijf uw kindje in.

Scroll naar boven