We Care, Day Care!

de beste zorg die uw kind verdient.

Visie

Quality first, We care, Day care! Is een kinderdagverblijf met oog voor het kind en de ouder, waarbij er gehandeld wordt vanuit behoefte van zowel het kind als de ouder. Het opbouwen van een positief zelfbeeld en het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen om hen hierbij zo’n goed mogelijke start te geven voordat zij naar het basisonderwijs gaan, doen wij vanuit onze visie. Deze luidt dan ook als volgt:

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen tot evenwichtige en weerbare mensen met een positief beeld van zichzelf en anderen. Wij doen dit door kwalitatieve kinderopvang aan te bieden door middel van onze medewerkers, dagindeling, activiteiteninvulling en faciliteiten. Wij geven de kinderen vertrouwen en structuur en creëren een veilige sfeer waardoor zij het beste uit zichzelf kunnen halen.

Onze inspiratie komt uit de kinderen zelf en de behoeftes van ouders, niet vanuit commercieel oogpunt!

Onze methoden en werkwijze zijn ontwikkeld naar behoefte en realiseerbaarheid en wij zijn continu bezig met het perfectioneren en verbeteren van onze opvang.

Binnen onze dagopvang hanteren wij niet één specifiek pedagogische theorie. Elke theorie heeft zijn voor- en nadelen, en het blind volgen van één enkele theorie werkt in sommige opzichten beperkend. Door deze beperking en onze ervaring hebben wij bewust gekozen om van meerdere pedagogische theorieën het beste te nemen en een combinatie te maken.

De 4 belangrijkste uitgangspunten voor onze organisatie zijn:

Veiligheid op sociaal, emotioneel en fysiek gebied

Dit doen we door privacy van ouders en kinderen te waarborgen, voorspelbaar te zijn in onze gedragingen, structuur te bieden, en door te zorgen dat de ruimtes en materialen voldoen aan de veiligheidseisen.

De sociale en persoonlijke competenties stimuleren.

Dit doen wij door de eigenheid van ouders en kinderen te respecteren en mogelijkheden/ruimte te bieden om kinderen in eigen tempo en op hun eigen manier te laten ontwikkelen. Hierbij hebben wij ook aandacht voor het omgaan met elkaar in de groep, waarin ieder kind kan oefenen met sociale vaardigheden.

Pedagogische onderbouwd zijn.

Dit realiseren we door als dagverblijf en als pedagogisch medewerkers op de hoogte te blijven van nieuwe pedagogische inzichten, door steeds bewust te blijven van onze pedagogische doelen en door daadwerkelijk toe te passen wat in het pedagogisch beleidsplan beschreven staat.

Een welkome plek voor elk kind.

Elk kind en elke ouder is voelbaar welkom, men wordt gezien, de medewerkers

houden van kinderen om wie ze zijn en niet om wat ze kunnen/doen. Hierbij zijn wij attent op dat (voor)oordelen geen plaats krijgen en dat respect wordt getoond naar eenieder, ongeacht leeftijd, functie en/of niveau.

Voor verdere gedetailleerde informatie over onze werkwijze, kunt u ons Pedagogisch Beleid lezen!

Icon-transparent

Bent u benieuwd geworden?

Kom vrijblijvend een rondleiding volgen of schrijf uw kindje in.

Scroll naar boven